Druhy číslovek

Číslovka je slovní druh vyjadřující počet, pořadí, násobnost.

Číslovky se dělí na:
určité - vyjadřují přesný počet (jedna, dvakrát, tisíceré díky)
neurčité - vyjadřují počet jen obecně (několik, málo, moc)

Určování číslovek a jejich druhů si můžete procvičit na našich stránkách.

Druhy číslovek - procvičování


základní číslovky kolik? označují počet, pojmenovávají čísla (tři, polovina, dvě stě třicet dva, několik, mnoho)
řadové číslovky kolikátý? označují pořadí (osmý, poněkolikáté)
druhové číslovky kolikerý? označují počet druhů (dvojí, sterý, pod obojí způsobou, dvojí lid, trojí lid)
násobné číslovky kolikrát? vyjadřují násobek čísla (trojnásobný, pětkrát, mnohokrát)
podílné číslovky po kolika? vyjadřují číselný podíl (po dvou, po několika)


Použité zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Číslovka