Český jazyk


Chcete si prověřit znalosti vyjmenovaných slov?
Vyjmenovaná slova

A jak dobře znáte druhy zájmen?
Druhy zájmen

A co druhy číslovek?
Druhy číslovek

Dále připravujeme stránky na procvičování pádů a slovních druhů.

Pády v češtině Slovní druhy